T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 18/11/2020Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi 

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde yürütülen çalışmalardan biri olan hasta hakları uygulamaları, hastanemizde Bakanlığın 26.04.2005 tarih ve 3077 sayılı “Hasta Hakları Yönergesi” doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde kurulan “Hasta Hakları Birimi” tarafından yürütülmektedir. Hasta Hakları Biriminin amacı, temel insan haklarından biri olan “Hasta Haklarından” herkesin faydalanabilmesi ve sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin sunumunu sağlamaktır. Hastanemizde Hasta Hakları Birimi, poliklinik binası zemin kat 106 nolu odada, hizmet vermektedir.

Hastanemizde hasta hakları birim çalışmaları ”Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge” esas alınarak yürütülür.
Hasta Hakları:
Kurul Başkanı :
Hasta Hakları Birimi Sorumlusu: Psikolog Fatma ÇELİK


ŞİKÂYET BİLDİRİM YOLLARI:

Hasta ve hasta yakınları tüm müracaat ve şikâyetlerini Hasta Hakları Birimimizden, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan “http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/giris.html” web adresinden ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Alo 184’ ü arayarak yapabilirsiniz.
Yazılı müracaatlar, başvurunun birim tarafından alınmasından sonra 15 iş günü içerisinde Hasta Hakları Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve karar hakkında başvuru sahibine yazılı bilgi verilir.

SORUMLULUKLARINIZ

Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde yürütülen çalışmalardan biri olan hasta hakları uygulamaları, hastanemizde Bakanlığın 26.04.2005 tarih ve 3077 sayılı “Hasta Hakları Yönergesi” doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde kurulan “Hasta Hakları Birimi” tarafından yürütülmektedir. Hasta Hakları Biriminin amacı, temel insan haklarından biri olan “Hasta Haklarından” herkesin faydalanabilmesi ve sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin sunumunu sağlamaktır. Hastanemizde Hasta Hakları Birimi, poliklinik binası zemin kat 106 nolu odada, hizmet vermektedir.
Hastanemizde hasta hakları birim çalışmaları ”Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge” esas alınarak yürütülür.
Hasta Hakları:
Kurul Başkanı 
Hasta Hakları Birimi Sorumlusu: Psikolog Fatma ÇELİK


ŞİKÂYET BİLDİRİM YOLLARI:
 Hasta ve hasta yakınları tüm müracaat ve şikâyetlerini Hasta Hakları Birimimizden, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan “
http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/giris.html” web adresinden ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Alo 184’ ü arayarak yapabilirsiniz.
Yazılı müracaatlar, başvurunun birim tarafından alınmasından sonra 15 iş günü içerisinde Hasta Hakları Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve karar hakkında başvuru sahibine yazılı bilgi verilir.