Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Güncelleme Tarihi: 18/04/2018

 

1.jpg
Şükran YEDİEL ARAS
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Yeri: Kars
 • Doğum Tarihi: 1984

 • Eğitim Durumu: Doktora

 • Telefon: 0312 212 66 66

 • E-mail: s.yediel@hotmail.com

İş Tecrübeleri

 • 2006-2007 tarihleri arasında HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’nde Nöroloji Yoğun Bakım hemşireliği.

 • 2007-2010 tarihleri arasında KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ’inde Üroloji ve Dahiliye kliniklerinde servis hemşireliği, 2010-2013 tarihleri arasında Beyin Cerrahi ve Göğüs Hastalıkları kliniklerinde servis sorumlu hemşireliği.

 • 2013-2014 tarihleri arasında KARS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’nde Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi.

 • 2017-2018 tarihleri arasında ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’inde servis hemşireliği.

 • 2018 tarihinden itibaren ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ’inde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü.

Öğrenim Durumu

 • Lisans: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muş Sağlık Yüksek Okulu Heşirelik Bölümü.

 • Yüksek Lisans : Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.    ( Tez Konusu: Preeklamptik Hastalar İle Termdeki İnsan Plasentalarında Leptin’in İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu)

 • Doktora : Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.                     ( Tez Konusu:Tarçın Ekstraktı Uygulanan Diabetik Ratların Pankreas Dokusunda NGF (Sinir Büyüme Faktörü) ve Trk-A (Tirozinkinaz A) Reseptörü Dağılımının İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi)

Yabancı Dil ve Düzeyi

 • İngilizce (orta düzey)

Projelerde Yaptığı Görevler

 • Preeklamptik Hastalar İle Termdeki İnsan Plasentalarında Leptin’in İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu, Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje no: 2008-VF-25, Projede Yardımcı Araştırmacı, 2008-2009 (2500 YTL).
 • Tarçın Ekstraktı Uygulanan Diyabetik Ratların Pankreas Dokusunda NGF (Sinir Büyüme Faktörü) ve TrkA (Trozikinaz A) Reseptörü Dağılımının İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje no: 2015-VF-04, Projede Yardımcı Araştırmacı, 2015-2016 (10000 TL).

Sertifikalar ve Katılım Belgeleri

 • Katılımcı, 7. Hücresel Sinirbilim Günleri Çalıştayı, 17-19 Mayıs 2014, Van/Türkiye.

 • Poster Bildirisi, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC), 18-21 May 2017, Antalya /Turkey.

 • Katılımcı, Palyatif Sağlık Sempozyumu,15 Mart 2018, Ankara/Türkiye.

 • Katılımcı, 1. Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 17-18 Nisan 2018, Ankara/Türkiye.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • BAKIR B, YEDİEL ARAS S, KARADAĞ SARI E, ELİS YILDIZ S.Effect of Cinnamon Extract Supplementation on NGF (Nerve Growth Factor) Secretion in Duodenum Tissue of Diabetic Rats. Internatıonal Conference On Bıologıcal Scıences (ICBS), October 21-23, 2016, Konya/Turkey.

 • YEDİEL ARAS Ş,  KARADAĞ SARI E. Immunohistochemical Examination Of Cinnamon Extract Administration On The Distribution Of Ngf (Nerve Growth Factor) And Trk-A (Tyrosin Kinase A) Receptor On Diabetic Rats Pancreatic Tissue. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC), 2017, s243, Antalya /Turkey.

 • BAKIR B, YEDİEL ARAS Ş, ASKER H, ELİS YILDIZ S, KARADAĞ SARI E. The Effect of Cinnamon Extract Supplementation on Immunolocalization of Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) in Testis of Diabetic Rats. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC), 2017, s255, Antalya /Turkey.

 • YEDİEL ARAS Ş, BAKIR B, ELİŞ YILDIZ S, AKSU KILIÇLE P, GÜL S, KARADAĞ SARI E. Immunohistochemical Investigation of Trk-A Receptor Levels in Pancreatic Tissue of Cumin (Cuminum cyminum) Plant Essential Oil Treated-Mice. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC), 2017, s262, Antalya /Turkey.

 • ELİŞ YILDIZ S, BAKIR B, YEDİEL ARAS Ş, DAĞ S, KARADAĞ SARI E. Immunohistochemical Distribution of Somatostatin in Stomach Tissue of Cinnamon Extarct Supplementation Treated Diabetes Rats. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC), 2017, s271, Antalya /Turkey.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ÖĞÜN M, YEDİEL ARAS Ş, MERHAN O, ATAKİŞİ E, KARADAĞ SARI E. Diabet Oluşturulan Ratlarda Tarçının Oksidatif Stres ve Protein Karbonil İçeriği Üzerine Etkisi. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 22-24 Eylül 2016, Bursa/Türkiye.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • AKSU KILIÇLE P, DOĞAN A, YILDIZ Y, YEDİEL ARAS Ş, ASKER H, KARADAĞ SARI E. Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Ratlarda Tarçın Ekstraktının Mikronükleus Sıklığı Üzerine Etkisi. KAÜ Fen. Bil. Ens. Derg. 2016; 9 (2): 67-77.

 • YEDİEL ARAS Ş,  KARADAĞ SARI E.NGF (Sinir Büyüme Faktörü) ve Fonksiyonları. MAE Vet. Fak. Derg. 2017; 2 (1): 91-96.

 • YEDİEL ARAS Ş,  KARADAĞ SARI E. İmmun Sistem Hücrelerinde CD Molekülleri. KAÜ Fen. Bil. Ens. Derg. 2017; 10(2): 204-214.