Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ziyaretçi ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar

Güncelleme Tarihi: 26/02/2018

ZİYARETÇİ KURALLARI

 •  Ziyaretçilerin hasta yataklarında oturmaları ve hasta eşyasını kullanmaları yasaktır.
 • 12 (Oniki) yaşından küçük, çocuk ziyaretçi kabul edilmez.  
 • Hastalara dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Ziyaretçiler tarafından getirilen her türlü gıda maddesi kapıda alıkonularak çıkarken sahibine iade edilir.
 • Güvenlik çalışanlarımız bu kuralları uygulamak zorundadır. Lütfen ısrar etmeyiniz. Ziyaretçilerinizin hastane ziyaret kurallarına uyması; tedavilerin aksamaması, hasta mahremiyeti veservisin temiz tutulabilmesi açısından son derece önemlidir.
 • Kalabalık gruplar halinde ziyarete izin verilmez.
 • Hasta ziyaretleri 15 dakikadan uzun olmamalıdır.

   Hastane, uygun görürse ziyaret için ayrı yer gösterebilir ya da görüşmesinde sakınca olduğu düşünülen hastalarda (yoğun bakım, bulaşıcı hastalık gibi) ziyarete izin vermeyebilir.
 •   Yoğun Bakım Ünitemizde; 

      - Yoğun Bakım Ünitemize girişlerde ziyaret sırasında  (uyulması gereken kurallar asılıdır),ellerinizi dezenfektan ile temizleyiniz. Ziyaretiniz sırasında cihazlara dokunmayınız.

     - Hekimimiz uygun gördüğü sürece, hastanın tedavisi aksamayacak şekilde, hasta yakınlarının 15:00 - 16:00 saatleri arasında ziyaret etmelerine müsade edilir. Hastalar ile ilgili bilgiledirme telefonla yapılmamaktadır, hasta yakınına ulaşılması gereken durumlarda hasta yakınına tarafımızdan ulaşılmaktadır.

    - Hasta yakını bekleme odası ve hasta yakını bilgilendirme odası mevcuttur. Hasta yakınlarına (1. derece) hastanın hekimi tarafından bilgi verilir.
 •  Öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi ’’Hasta İletişim Birimi’’, ’’dilek-öneri kutuları’’ ve WEB sayfamızda. ’’dilek - öneriler’’ aracılığı ile iletebilirsiniz.REFAKATÇİ KURALLARI

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 
 • Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.(2-3 kişilik odalarda) 
 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
 • Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler. 
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya, malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir. 
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır. 
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 • Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler. 
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir. 
 • Hastane dışı telefon görüşmelerinizi, hastanemizin acil girişindeki veya servislerin girişindeki ankesörlü telefonlarla yapabilirsiniz.
Öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi “Hasta İletişim Birimi”, “dilek-öneri kutuları” ve Web Sayfamızdaki” dilek-öneriler (eposta)” aracılığı ile iletebilirsiniz.

Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir.LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ. 
ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.